Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành các thí nghiệm sau:       (a) Cho Mg vào dung dịc

Tiến hành các thí nghiệm sau:       (a) Cho Mg vào dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

      (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3  dư

      (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

      (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

      (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

      (e) Nhiệt phân AgNO3

      (g) Đốt FeS2 trong không khí

      (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ

      Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

H2+ CuO Cu + H2O

AgNO3  Ag + NO2 + O2

CuSO4 + H2 Cu + O2 + H2SO4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn