Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục kh

Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí vào dung dịch H2S  => S  + H2O   

(b) Sục khí F2 vào nước => HF  + O2

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc => KCl  + MnCl2  + Cl2 + H2O

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH => Na2SiO3  + H2

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4

       Số thí nghiệm  có sinh ra đơn chất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a)  => S  + H2O   

(b)  => HF  + O2

(c) => KCl  + MnCl2  + Cl2 + H2O

(e)  => Na2SiO3  + H2

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn