Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành các thí nghiệm sau: -  Thí nghiệm 1: Cho thanh Fe

Tiến hành các thí nghiệm sau: -  Thí nghiệm 1: Cho thanh Fe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

-  Thí nghiệm 1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4   loãng.

-   Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4  loãng có thêm vài giọt dung dịch  CuSO4.

-   Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch  FeCl3.

-    Thí nghiệm 4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

Số trường hợp ăn mòn điện hóa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiền để xảy ra ăn mòn điện hóa là: (3 điều kiện bắt buộc)

(1) Có các cặp điện cực khác nhau về bản chất, có thể là kim loại – kim loại, kim loại – phi kim. Kim loại hoạt động mạnh hơn đóng vai trò cực âm và bị ăn mòn.

(2) Các cặp điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua dây dẫn.

(3) Các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

            Ở thí nghiệm 1: Không thỏa mãn điều kiện  (1).

            Ở thí nghiệm 2: Thỏa mản.

            Ở thí nghiệm 3: Không thỏa mãn điều kiện  (1).

            Ở thí nghiệm 4: Không thỏa mãn điều kiện  (1).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn