Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(NO<sub

Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(NO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và Cu trong một bình kín, thu được chất rắn Y có khối lượng (m — 7, 36) gam. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4đặc nóng dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0, 672 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có số mol No2 = 0,16 nên số mol oxi = 0,04 => số mol Cu = 0,08 mol

Từ đó, m = 0,08.188 + (0,08 + 0,03) . 64 = 22,08

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn