Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr<sub>2</

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr<sub>2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3, sau một thời gian thu được 15,4 gam chất rắn Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ 450 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z và 1,344 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Z phản ứng tối đa với dung dịch chứa m gam NaOH. Các phản ứng thực hiện trong khí trơ. Giá trị của m là     


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được : x mol Al ; y mol Cr2O3 ; z mol Cr và t mol Al2O3

Do phản ứng hoàn toàn nên Y không có Al hoặc không có Cr2O3

=> Bảo toàn khối lượng : mX = mY = 27.(x+2t) + 152.(y+0,5z) = 15,4g (1)

nHCl = 3nAl + 6nAl2O3 + 6nCr2O3 + 2nCr = 3x + 6t + 6y + 2z = 0,9 mol (2)

,nH2 = 1,5nAl + nCr => 3x + 2z = 0,06.2 = 0,12 mol (3)

Từ (2),(3)  => y + t = 0,13 mol

=> nNaOH = 4nAlCl3  + 4nCrCl3 + 2nCrCl2 = 4(x+2t) + 4.2y + 2z = 8y + 8t + 4x + 2z

+) TH1 : Không có Al => x = 0 => z = 0,06 mol

=> 54t + 152y = 10,84g và t + y = 0,13

            => t = 0,09 và y = 0,04 => nNaOH pứ = 1,02 mol => m =40,8g

+)TH2 : Không có Cr2O3 => y = 0 => t = 0,13 mol

=> 27x + 76z = 8,38g và 3x + 2z = 0,06

            => x = - 0,07 mol (L)

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn