Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Tiến hành phép lai thuận nghịch trên một loài cây và thu đư

 Tiến hành phép lai thuận nghịch trên một loài cây và thu đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Tiến hành phép lai thuận nghịch trên một loài cây và thu được kết quả như sau:

Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho F1 ở phép lai nghịch thì theo lý thuyết thu được F2: có tỷ lệ kiểu hình như thế nào và tính trạng lá của loài này di truyền theo quy luật nào ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta thấy ở F1 đời con có kiểu hình giống cây làm mẹ => di truyền tế bào chất

Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận ( lá đốm) thụ phấn cho F1 ở phép lai nghịch ( lá xanh) khi này cây lá xanh đóng vai trò hình thành giao tử cái => cây F2: 100% lá xanh , di truyền ngoài nhân.

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn