Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được g

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X tác dụng với Cu(OH)2 trong điều kiện thường => các đáp án có saccarozo thỏa mãn

=> Loại A và B Z làm quì tím chuyển xanh => không thể là Glyxin

=> Loại C

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn