Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hoá nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân

Tiến hoá nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hoá nhỏ là quá trình


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

(SGK Sinh 12 trang 113)

Đáp án đúng là B.

Ý kiến của bạn