Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x2 – 3x + 2 vuôn

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x2 – 3x + 2 vuôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x2 – 3x + 2 vuông góc với đường thẳng y = x + 1 có phương trình là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn