Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm a, b để hệ có nghiệm duy nhất.

Tìm a, b để hệ có nghiệm duy nhất.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm a, b để hệ có nghiệm duy nhất.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để hệ có nghiệm duy nhất thì ≠  ⇔ ab  ≠ 12.

Ý kiến của bạn