Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm các giá trị của m để hàm số y = log7[(m – 1)x

Tìm các giá trị của m để hàm số y = log7[(m – 1)x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm các giá trị của m để hàm số y = log7[(m – 1)x2 + 2(m – 3)x + 1] xác định ∀x ∈ ℝ, ta có kết quả:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn