Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y = −x + m cắt

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y = −x + m cắt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y = −x + m cắt đồ thị hàm số y =  frac{x^{2}-1}{x} tại hai điểm phân biết A, B sao cho AB = 4


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tọa độ A, B thảo mãn:  ⇔ 

Nhận thấy (1) có hai nghiệm thực phân biệt x1 ,x2 khác 0 với mọi m.

Gọi A(x1 ,y1), B(x2 ,y2) ta có: AB2= (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2 = 2(x1 – x2)2

Áp dụng định lý Viet đối với (1), ta được AB2 = 2[(x1 + x2)2 – 4x1x2] =  + 4.

AB = 4 ⇔  + 4 = 16 ⇔ m = ±2√6

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn