Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm các từ có chứa vần “ituyt đảm bảo yêu cầu saua luôn

Tìm các từ có chứa vần “ituyt đảm bảo yêu cầu saua luôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm các từ có chứa vần “it/uyt” đảm bảo yêu cầu sau:

a. luôn luôn ở bên nhau như không thể rời ra, vì yêu mến, quyến luyến.

b. Vật nhỏ rất nhiều và cái này sít cái kia, hầu như không còn chỗ trống, chỗ hở.

c. chúm môi tròn lại, thổi hơi ra cho kêu thành tiếng như tiếng sáo.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ phân biệt it/uyt.

Giải chi tiết:

a. Quấn quýt.

b. Chi chít.

c. Huýt sáo.

Ý kiến của bạn