Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm các từ láy và biện pháp tu từ được sử dụng trong ha

Tìm các từ láy và biện pháp tu từ được sử dụng trong ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm các từ láy và biện pháp tu từ được sử dụng trong hai khổ thơ trên? Em cho biết việc sử dụng các từ láy và biện pháp tu từ ấy có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của hai khổ thơ ấy?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào các biện pháp tu từ đã học (so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ).

Giải chi tiết:

- Từ láy: loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh.

- Biện pháp tu từ trong hai khổ thơ trên: so sánh (tác giả so sánh Lượm giống như con chim chích nhảy trên đường vàng).

- Tác dụng của từ láy và phép so sánh:

+ Làm cho câu thơ giàu giá trị biểu đạt, tăng sức gợi hình, gợi cảm.

+ Nhấn mạnh hình ảnh cậu bé Lượm, làm cho chân dung của cậu bé hiện lên sinh động, nhanh nhẹn và đáng yêu hơn.

Ý kiến của bạn