Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm câu sai

Tìm câu sai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm câu sai


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đảo đoạn thường làm giảm khả năng sinh sản của loài .

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn