Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm giá trị của m để hàm số y = x3 – (m + 2)x<sup

Tìm giá trị của m để hàm số y = x3 – (m + 2)x<sup

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị của m để hàm số y = x3 – (m + 2)x2 + 3x có 2 điểm cực trị


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có y’ = 3x2 – 2(m + 2)x + 3; y’ = 0 ⇔ 3x2 – 2(m + 2)x + 3 = 0        (1)

Hàm số đã cho có hai điểm cực trị ⇔ phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt

⇔ ∆’ = (m + 2)2 – 9 > 0 ⇔ m2 + 4m – 5 > 0 ⇔ (m + 5)(m – 1) > 0 ⇔ m > 1 hoặc m < –5

Vậy m > 1 hoặc m < –5

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn