Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm giá trị của m để S∆OAB = 3.

Tìm giá trị của m để S∆OAB = 3.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị của m để S∆OAB = 3.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi I là giao điểm của d và trục Oy.

Vì xA < 0 < xB nên I thuộc đoạn AB và OI = 1 (vì d cắt Oy tại điểm có tung độ 1)

S∆AOB = S∆OAI + S∆OIB = ( - ) =

S∆AOB = 3 ⇔ = 6 ⇔ m2 = 32 ⇔ m = ±√32 ⇔ m = ±  4√2.

Ý kiến của bạn