Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1;

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

∆ = 9m2 – 20m – 4 > 0  ⇔ m >  hoặc m < thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2.

 

Ý kiến của bạn