Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình có hai nghiệm trái dấu ⇔ ac = m2 – 5 ≥ 0  ⇔ - √5 < m <  √5.       

Ý kiến của bạn