Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết rằng nếu viết thê

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết rằng nếu viết thê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nếu viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được một số gấp 31 lần số cần tìm.  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi số tự nhiên có ba chữ số cần tìm là (overline {abc} ) trong đó (a ne 0) và (a,b,c < 10).


Kết hợp với dữ kiện đề bài cho và cấu tạo số đã học, thiết lập biểu thức, tìm được số cần tìm.

Giải chi tiết:

Gọi số tự nhiên có ba chữ số cần tìm là (overline {abc} ) trong đó (a ne 0) và (a,b,c < 10).

Theo đề bài ta có:

(begin{array}{l}overline {21abc}  = 31 times overline {abc} ,\21000 + overline {abc}  = 31 times overline {abc} \21000,,,,,,,,,,,,,, = 31 times overline {abc}  - overline {abc} \21000,,,,,,,,,,,,,, = ,30 times overline {abc} \ Rightarrow overline {abc}  = 21000:30\ Rightarrow overline {abc}  = 700end{array})

Thử lại: (21700 = 31 times 700)  (đúng)

Vậy số cần tìm là: 700.

Đáp số: 700.

Chọn D.

Ý kiến của bạn