Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm nguyên hàm của hàm số (f x ) = 2^2x)?

Tìm nguyên hàm của hàm số (f x ) = 2^2x)?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {2^{2x}})?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có :(int {{2^{2x}}dx = {{{2^{2x}}} over {2ln 2}} + C = {{{2^{2x - 1}}} over {ln 2}} + C} )

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn