Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm tập xác định D của hàm số y = log 4 - x^2 D = -

Tìm tập xác định D của hàm số y = log 4 - x^2 D = -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm tập xác định (D) của hàm số (y = log left( {4 - {x^2}} right))


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hàm số (y = {log _a}fleft( x right)) xác định khi (fleft( x right)) xác định và (fleft( x right) > 0).

Giải chi tiết:

Hàm số (y = log left( {4 - {x^2}} right)) xác định khi và chỉ khi (4 - {x^2} > 0 Leftrightarrow {x^2} < 4 Leftrightarrow  - 2 < x < 2).

Vậy TXĐ của hàm số là (D = left( { - 2;2} right)).

Chọn B.

Ý kiến của bạn