Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm từ ngữ có chứa vần “en hoặc “eng có nghĩa như sau-

Tìm từ ngữ có chứa vần “en hoặc “eng có nghĩa như sau-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm từ ngữ có chứa vần “en” hoặc “eng”, có nghĩa như sau:

- Dụng cụ để xúc đất, xúc cát.

- Áo đan bằng sợi mặc mùa đông.

- Vật dùng chiếu sáng.

- Vật bằng sắt dùng để gõ ra hiệu lệnh.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài chính tả.

Giải chi tiết:

- Dụng cụ để xúc đất, xúc cát: xẻng.

- Áo đan bằng sợi mặc mùa đông: len.

- Vật dùng chiếu sáng: đèn.

- Vật bằng sắt dùng để gõ ra hiệu lệnh: kẻng.

Ý kiến của bạn