Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm và ghi lại các câu rút gọn có trong đoạn văn

Tìm và ghi lại các câu rút gọn có trong đoạn văn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm và ghi lại các câu rút gọn có trong đoạn văn.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Rút gọn câu

Giải chi tiết:

- Câu rút gọn:

+ Mặc kệ!

+ Rồi ngồi xếp bài lại, quay gối dựa sang bên tay phải, nghiêng mình bảo thầy đề lại.

+ Có ăn không thì bốc chứ!

+ Dạ, bẩm, bốc.

Ý kiến của bạn