Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm và phân tích tác dụng của phép điệp ngữ trong trườn

Tìm và phân tích tác dụng của phép điệp ngữ trong trườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm và phân tích tác dụng của phép điệp ngữ trong trường hợp sau:

                                          Năm qua đi, tháng qua đi

                                          Tre già măng mọc có gì lạ đâu

                                          Mai sau

                                          Mai sau

                                          Mai sau

                                          Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Điệp ngữ

Giải chi tiết:

- Điệp ngữ “qua đi” gợi sự trôi chảy của thời gian, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác.

- Điệp ngữ “mai sau” lặp lại như một điệp khúc, gợi thời gian dài.

- Điệp ngữ “xanh” trong câu thơ cuối cùng nhấn mạnh vẻ đẹp, sức sống, sự trường tồn của màu xanh cây tre cho dù năm tháng có qua đi. Cây tre chính là biểu tượng của dân tộc Việt Nam, mãi mãi bất diệt.

Ý kiến của bạn