Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm x biết: a)x + 6 = 4^5:4^3b)3^2.(15 - 2x) - 5^2 = 5.2^2

Tìm x biết: a)x + 6 = 4^5:4^3b)3^2.(15 - 2x) - 5^2 = 5.2^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x) biết:

(a),,x + 6 = {4^5}:{4^3},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,{3^2}.(15 - 2x) - {5^2} = {5.2^2})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}a),,x + 6 = {4^5}:{4^3},,,,,,,,x + 6 = {4^2},,,,,,,,,x + 6 = 16,,,,,,,,,,,,x;;;;;; = 16 - 6,,,,,,,,,,,,,,,,x;;;;;; = 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,end{array})

(begin{array}{l}b),,{3^2}.(15 - 2x) - {5^2} = {5.2^2};;;9.(15 - 2x) - 25 = 5.4;;;9.(15 - 2x) - 25 = 20;;;9.(15 - 2x) = 20 + 25;;;9.(15 - 2x) = 45;;;;;;;15 - 2x = 45:9;;;;;;;15 - 2x = 5;;;;;;;;;;;;,2x = 15 - 5;;;;;;;;;;;;,2x = 10;;;;;;;;;;;;;;x = 10:2;;;;;;;;;;;;;;x = 5end{array})

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn