Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính 315 - 58518 + 24 times 175 1845               1827

Tính 315 - 58518 + 24 times 175 1845               1827

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính: ((31,5 - 5,85):1,8 + 2,4 times 1,75)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nếu biểu thức có chứa dấu ngoăc, phép nhân, phép chia và phép cộng, phép trừ thì ta đi tính kết quả trong ngoặc trước, sau đó tính phép nhân, phép chia,rồi tính phép cộng và phép trừ sau.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}(31,5 - 5,85):1,8 + 2,4 times 1,75\ = 25,65:1,8 + 4,2\ = 14,25 + 4,2\ = 18,45end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn