Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính AH và chứng minh EF = AH AH = 3 cm A = d 3 2cm AH

Tính AH và chứng minh EF = AH AH = 3 cm A = d 3 2cm AH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính (AH) và chứng minh (EF = AH.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông để làm bài.

Giải chi tiết:

Áp dụng hệ thức lượng cho (Delta ABC) vuông tại(A) có đường cao (AH) ta có:

(AH = dfrac{{AB.AC}}{{BC}} = dfrac{{3.3sqrt 3 }}{6} = dfrac{{3sqrt 3 }}{2},,cm.)

Xét tứ giác (AEHF) ta có: (angle A = angle E = angle F = {90^0},,,left( {gt} right))

( Rightarrow AEHF) là hình chữ nhật (dhnb).

( Rightarrow AH = EF) (hai đường chéo hình chữ nhật).

Chọn D.

Ý kiến của bạn