Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất đặc biệt của dd H2SO4 đặc, n

Tính chất đặc biệt của dd H2SO4 đặc, n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất đặc biệt của dd H2SO4 đặc, nóng là tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây mà dd H2SO4 loãng không tác dụng?

         


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Axit đặc là một chất háo nước và có tính oxi hóa mạnh.

A, B, C loại vì H2SO4 loãng và đặc đều tác dụng

D đúng

Tính chất hóa học khác nhau giữa axit loãng và đặc:

+ H2SO4 loãng không tác dụng được với KL đứng sau H nhưng H2SO4 đặc oxi hóa được nhiều KL lên mức oxi hóa cao nhất.

+ H2SO4 không phản ứng được với phi kim còn H2SO4 oxi hóa được một số phi kim như C, S, …

+ Khi cho H2SO4 đặc tiếp xúc với đường saccarozo thấy đường bị hóa đen thể hiện tính háo nước của H2SO4 đặc.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn