Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất không chính xác về hợp chất cộng hoá trị là:    

Tính chất không chính xác về hợp chất cộng hoá trị là:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất không chính xác về hợp chất cộng hoá trị là:

           


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hợp chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn