Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất đặc trưng của

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất đặc trưng của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất đặc trưng của kim loại :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn