Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất vật lí nào sau đây không đúng khi nói về clo (Cl<s

Tính chất vật lí nào sau đây không đúng khi nói về clo (Cl<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất vật lí nào sau đây không đúng khi nói về clo (Cl2):


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A, B, C đúng

D sai vì Cl2 không duy trì sự sống và sự cháy, khí duy trì sự sống và sự cháy là O2.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn