Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính diện tích S của mặt cầu có đường kính bằng 6 S = 1

Tính diện tích S của mặt cầu có đường kính bằng 6 S = 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính diện tích (S) của mặt cầu có đường kính bằng 6.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: Mặt cầu có đường kính bằng (6) suy ra (r = 3) nên

(S = 4pi {r^2} = 4pi {.3^2} = 36pi )

Chọn D.

Ý kiến của bạn