Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của t

Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 194.

Giải chi tiết:

Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX là mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

Chọn: D

Ý kiến của bạn