Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính MA biết ba cạnh a, b, c của ∆ABC.

Tính MA biết ba cạnh a, b, c của ∆ABC.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính MA biết ba cạnh a, b, c của ∆ABC.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ câu a) ta có : (4)

Từ (3): MC2.c2 = MB2.b2 = (MC + a)b2 => MC =

Suy ra MB = . = .

Thay MC, MB vào (4) ta được MA2 = .

Ý kiến của bạn