Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính số đo chiều rộng và tính số đo chiều dài của thửa

Tính số đo chiều rộng và tính số đo chiều dài của thửa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính số đo chiều rộng và tính số đo chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tìm chiều dài, chiều rộng dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Giải chi tiết:

Chiều dài thửa ruộng đó là: (left( {43 + 27} right):2 = 35left( m right))

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

(35 - 27 = 8left( m right))

Đáp số: Chiều dài (35m); chiều rộng (8m). 

Chọn C

Ý kiến của bạn