Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính số đo góc mOn 50^0 60^0 70^0 80^0 Giải chi tiếtTrê

Tính số đo góc mOn 50^0 60^0 70^0 80^0 Giải chi tiếtTrê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính số đo góc (mOn);


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia.


Nếu tia (Oy) nằm giữa hai tia (Ox) và (Oz) thì(angle xOy + angle yOz = angle xOz).

Giải chi tiết:

Trên cùng một nửa phẳng có bờ chứa tia (Ox), có (angle xOm < ,,angle xOn) (vì ({60^0} < {120^0})) nên tia (Om) nằm giữa hai tia (Ox) và (On).

Vì tia (Om) nằm giữa hai tia (Ox) và (On) nên ta có:

(begin{array}{l}angle xOm + angle mOn = angle xOn\angle mOn = angle xOn - angle xOm\angle mOn = {120^0} - {60^0}\angle mOn = {60^0}end{array})

Vậy (angle mOn = {60^0}).

Chọn B.

Ý kiến của bạn