Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tinh thể kẽm sunfua khi được chiếu ánh sáng bằng tia tử ngoạ

Tinh thể kẽm sunfua khi được chiếu ánh sáng bằng tia tử ngoạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tinh thể kẽm sunfua khi được chiếu ánh sáng bằng tia tử ngoại hoặc tia X thì phát ra ánh sáng nhìn thấy . Đây là hiện tượng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tinh thể kẽm sunfua khi được chiếu ánh sáng bằng tia tử ngoại hoặc tia X thì phát ra ánh sáng nhìn thấy . Đây là hiện tượng quang – phát quang.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn