Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính thể tích dung dịch HNO3 0,5M tối thiểu cần d

Tính thể tích dung dịch HNO3 0,5M tối thiểu cần d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính thể tích dung dịch HNO3 0,5M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bột gồm 8,4 gam Sắt và 9,6 gam Đồng? (Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dùng tối thiểu thì chỉ tạo Fe2+

=> Bảo toàn e : 3nNO = 2nFe + 2nCu

=> nNO = 0,2 mol

=> nHNO3 = 4nNO = 0,8 mol

=> Vdd Hno3 = 1,6 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn