Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính tỉ số diện tích của ∆MFA và ∆BAC.

Tính tỉ số diện tích của ∆MFA và ∆BAC.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính tỉ số diện tích của ∆MFA và ∆BAC.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do tứ giác AEMF là hình chữ nhật nên S∆MFA = SAEMF = .4.3 = 6 (cm2)

S∆ABC = AB.AC = .8.6 = 24 (cm2)

Nên  = = .

Ý kiến của bạn