Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính tích phân (I = int0^2 x^2 căn x^3 + 1 dx )

Tính tích phân (I = int0^2 x^2 căn x^3 + 1 dx )

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính tích phân (I = int_0^2 {{x^2}sqrt {{x^3} + 1} }dx )


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tính tích phân trên máy tính ta được:

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn