Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính tình thầy giáo Chu Văn An thế nào Cứng cỏi không m

Tính tình thầy giáo Chu Văn An thế nào Cứng cỏi không m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính tình thầy giáo Chu Văn An thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, tìm ý.

Giải chi tiết:

Cứng cỏi, không màng danh lợi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn