Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất gồm : CH3COOH ; HCOOCH3 ; HOCH2CHO

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn