Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

To avoid unnecessary injury the coach insisted that the

To avoid unnecessary injury the coach insisted that the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

To avoid unnecessary injury, the coach insisted that the players' tackling drills ______on the proper way to fall down.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn