Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam g

Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919-1925?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 80)

Trong giai đoạn 1919 -1 925, cùng với các tầng lớp nhân dân khác, tiểu tư sản trí thức (gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà báo,..) đã có nhiều hoạt động phong phú. Nhiều tờ báo tiến bộ lần lượt ra đời:

-         Báo tiếng Pháp: chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.

-         Báo tiếng Việt: Hữu thanh, Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo,…

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn