Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tơ lapsan thuộc loại tơ

Tơ lapsan thuộc loại tơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tơ lapsan thuộc loại tơ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng este hóa nên thuộc loại polieste

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn