Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = –x2 + 4x là:

Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = –x2 + 4x là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = –x2 + 4x là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

I(2; 4)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn