Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng y = x + 2 và 

Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng y = x + 2 và 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng y = x + 2 và y=-frac{3}{4}x+3 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn