Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Toàn cầu hóa là kết quả quá trình tăng tiến mạnh mẽ của

Toàn cầu hóa là kết quả quá trình tăng tiến mạnh mẽ của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Toàn cầu hóa là kết quả quá trình tăng tiến mạnh mẽ của


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 69.

Giải chi tiết:

Toàn cầu hóa là kết quả quá trình tăng tiến mạnh mẽ của quan hệ sản xuất (những mối liên hệ, những tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới).

Chọn C

Ý kiến của bạn