Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tốc độ của một vật dao động điều hoà cực đại  

Tốc độ của một vật dao động điều hoà cực đại  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tốc độ của một vật dao động điều hoà cực đại

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về tốc độ của vật dao động điều hoà

Tốc độ của một vật dao động điều hòa cực đại lúc vật đi qua vị trí cân bằng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn